Основні проблеми та напрями державного фінансування аграрного сектору економіки

Анотація
У даному матеріалі визначено основні напрями державного фінансування аграрного сектору економіки України на основі досвіду США, Канади і країн ЄС. This material is defined the main directions of state financing of the agrarian sector of the Ukrainian economy based on the experience of the USA, Canada and the EU countries.
Опис
Ключові слова
фінансування, аграрний сектор, національна економіка, сільське господарство, напрями., financing, agrarian sector, national economy, agriculture, directions.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Основні проблеми та напрями державного фінансування аграрного сектору економіки / В. В. Мартиненко, О. М. Палюх // Державне управління і національна безпека (EPRGNS-2016) : Міжнар. наук.-практ. конф., 29 вересня 2016 р., Київ. / ГО «МО « Центр аналізу і розвитку освіти та науки», Громадська рада при міністерстві культури України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 64–67.
Зібрання