Митний контроль, як вид державного фінансового контролю (в контексті захисту прав інтелектуальної власності)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Проаналізована система державного фінансового контролю в Україні, яка діє та вдосконалюється з урахуванням сучасних тенденцій економічного розвитку в світі, сприяє поліпшенню керованості фінансової сфери, розвитку ринкових відносин і економічному зростанню в державі. The thesis analyzes the system of state financial control in Ukraine, which operates and is being improved taking into account current trends in economic development in the world, contributes to improving the manageability of the financial sector, the development of market relations and economic growth in the state.
Опис
Ключові слова
митний контроль, митний кордон України, пост-митний контроль, право інтелектуальної власності, фінансовий контроль, customs control, customs border of Ukraine, Post-Customs Control, intellectual property rights, financial control
Бібліографічний опис
Борса В. В. Митний контроль, як вид державного фінансового контрою (в контексті захисту прав інтелектуальної власності) / В. В. Борса, О. П. Гребельник // Сучасні виклики контролю державних фінансів в Україні : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 14 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 8–10.
Зібрання