Необхідність формування фіскальної політики як інструмента забезпечення соціальної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Аналізується фіскальна політика в аспекті інструмента забезпечення соціальної безпеки держави. Висвітлено поняття фіскальна політика, соціальна безпека держави, соціальний захист. Виявлено взаємозв ’язок між ефективною фіскальною політикою та сталою соціальної безпекою держави. Наводяться основні аспекти аналізу ефективності фіскальної політики. Розкривається сутність фіскальної політки в умовах ринкової економіки. Встановлено, що національні засади фіскальної політики мають обов’язково містити вектори розвитку соціальних гарантій. Analyze the fiscal policy in the aspect o f the tool for securing the social security o f the state. Visible to the understanding o f the financial policy, social security o f the state, social security. The interconnection between the effective fiscal policy and the social security o f the state has been revealed. Guided by the main aspects o f the analysis o f the effectiveness o f the financial policy. The essence o f the fiscal policy is revealed in the minds o f the market economy. It was established that the national ambush o f the fiscal policy may be the reason for the development o f social guarantees.
Опис
Ключові слова
фіскальна політика, соціальне забезпечення, соціальний прогрес, ринкова економіка, соціальні гарантії, fiscal policy, social security, social progress, rinkov economy, social guarantees.
Бібліографічний опис
Пижова М. Необхідність формування фіскальної політики як інструмента забезпечення соціальної безпеки держави / М. Пижова // ІІ Міжнародний податковий конгрес [Електронне видання] : зб. матеріалів, 26 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – C. 968–972.
Зібрання