Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах

Анотація
У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах. Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: вітчизняного та міжнародного менеджменту; управління персоналом та самоменеджменту; модернізації фінансової системи України в умовах глобальної нестабільності; фінансового менеджменту; публічного управління та адміністрування. Видання розраховане на науковців, викладачів, представників органів державного управління та органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. The conference proceedings cover the results of scientific research on topical issues of management, finance and public administration in today's globalization processes. The topics of the conference cover topical issues: national and international management; personnel’s management and self-management; modernization of Ukraine's financial system in conditions of global instability; financial management; public administration. The publication is intended for scientists, teachers, representatives of state and local self-government bodies, higher education graduates, graduate students, public sector employees and business entities.
Опис
Ключові слова
менеджмент, самоменеджмент, управління, фінанси, публічне управління, управління персоналом, фінансовий менеджмент, глобалізаційні процеси, management, self-management, administration, finance, public administration, personnel’s management, financial management, globalization processes
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах : зб. матер. VIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 березня 2020 р. / Ун-т ДФС України – Ірпінь, 2020. – 491с.