Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Збірник містить матеріали V Науково-практичного інтернет-семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації», який проходив 24 лютого – 6 березня 2020 р. У збірнику розкрито концептуальні засади розвитку фіскальної політики в умовах євроінтеграції, досліджено проблеми та напрями вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні, а також проаналізовано стан та тенденції протидії правопорушенням у фіскальній сфері. The collection contains the materials of the V Scientific-practical Internet seminar "Fiscal Policy in the Conditions of Macroeconomic Stabilization" (February 24 - March 6, 2020). The collection describes the conceptual foundations of fiscal policy development in the context of European integration. The problems and directions of improvement of the system of administration of taxes and duties in Ukraine are investigated. The state and trends of counteraction to fiscal offenses are analyzed.
Опис
Ключові слова
фіскальна політика, податкова політика, платники податків, ризики, податковий контроль, fiscal policy, tax policy, taxpayers, risks, tax control
Бібліографічний опис
Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. матер. V Наук.-практ. інтернет-семінару, 24 лютого – 6 березня 2020 р., Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний ін-т фіскальної політики. – Ірпінь, 2020. – 197 с.