Розвиток уваги у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами за допомогою пісочної арт-терапії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У бакалаврській роботі розглянуто основну сутність поняття уваги, було здійснено теоретичний аналіз і систематизацію підходів до трактування властивостей та видів уваги. Також розглянуто особливості уваги у дошкільнят з особливими освітніми потребами. Було проведено дослідно-експериментальну роботу з визначення рівня розвитку уваги у дітей 4-5 років Розроблено програму розвитку уваги у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами за допомогою пісочної арт-терапії. In the bachelor's thesis, the main essence of the concept of attention was considered, a theoretical analysis and systematization of approaches to the interpretation of properties and types of attention was carried out. Peculiarities of attention in preschoolers with special educational needs are also considered. Research and experimental work was carried out to determine the level of attention development in children 4-5 years old. A program for the development of attention in preschool children with special educational needs using sand art therapy was developed.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, ООП (особливі освітні потреби), ЗПР (затримка психологічного розвитку), увага, art-therapy, SEN (special educational needs), ZPR (delayed psychological development), attention
Бібліографічний опис
Мирончук В. Є. Розвиток уваги у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами за допомогою пісочної арт-терапії : кваліфікаційна робота / . Мирончук В. С. ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 65 с.