Фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Досліджено теоретичне аргументування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансово-економічного розвитку Димерської ОТГ на основі застосування інструментів фінансово-економічного профілю територій. Визначені напрями вдосконалення фінансово-економічного профілю Димерської ОТГ. The theoretical reasoning and development of practical recommendations for improving the financial and economic development of the Dymer OTG based on the application of the tools of the financial and economic profile of the territories were studied. The areas of improvement of the financial and economic profile of Dymersk OTG have been determined.
Опис
Ключові слова
економічний розвиток, бюджет, фінансування, оцінювання, economic development, budget, financing, evaluation
Бібліографічний опис
Шевелєв В. В. Фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку : кваліфікаційна робота / В. В. Шевелєв ; наук. кер. М. М. Теліщук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 68 с.