Роль довідково - лексикографічних джерел у формуванні професійної лексики майбутніх фахівців ДФС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У тезі охарактеризовано функції, властивості і роль довідково-лексикографічних джерел, які є важливим джерелом інформації у підготовці фахівців, розширені їх світогляду, у формуванні професійної лексики, набутті професійної компетенції. In the thesis describes the functions, properties and role lexicographical reference sources is an important source of information in training, expanded their outlook in the formation of professional vocabulary, acquiring professional competence.
Опис
Ключові слова
довідково-лексикографічні джерела, професійна лексика, фахівці Державної фіскальної служби України., reference lexicographical sources, professional language specialists of the State Fiscal Service of Ukraine.
Бібліографічний опис
Цимбалюк С. Я. Роль довідково - лексикографічних джерел у формуванні професійної лексики майбутніх фахівців ДФС України / С. Я. Цимбалюк, Г. Л. Павленко // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доп. VII Міжвузівського наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. Фіскальної служби України, Навч. - наук. ін-т гуманітарних наук, Каф. укр. словесності і культури. – Ірпінь, 2017. – Вип. VII – С. 259–263.
Зібрання