Роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у визначенні ролі Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України The purpose of the study is to define the role of the State Customs Service of Ukraine in the system of ensuring the protection of economic interests of Ukraine
Опис
Ключові слова
митні органи, економічні інтереси, Державна митна служба України, митні платежі, customs authorities, economic interests, State customs service of Ukraine, customs paymants
Бібліографічний опис
Попадинець В. І. Роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України : кваліфікаційна робота / В. І. Попадинець ; наук. кер. О. В. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 66 с.