Кримінальний кодекс України та норми міжнародного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Право
Анотація
Не зважаючи на колізію між Законом "Про міжнародні договори України" та статтею 3 Кримінального кодексу України, норми міжнародних договорів, а також практика Європейського суду з прав людини можуть і повинні відігравати більш значну роль у національному кримінальному судочинстві. Despite the conflict between the Law "On International Treaties of Ukraine" and Article 3 of the Criminal Code of Ukraine, the norms of international treaties, as well as the practice of the European Court of Human Rights can and should be applied in national criminal justice.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, міжнародне право., criminal liability, international law.
Бібліографічний опис
Антипов В. І. Кримінальний кодекс України та норми міжнародного права / В. І. Антипов // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матер. міжн. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2018 р., м. Харків / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Нац. академія правових наук України [та ін.] ; ред. кол. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов [та ін.]. – Харків : Право, 2018. – С. 166–170.
Зібрання