Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя
Анотація
У тезах йдеться про те, тенденції соціально-економічних перетворень в українському суспільстві, які зумовлюють необхідність створення системи професійної орієнтації населення, метою якої є сприяння переходу від подолання наслідків безробіття до його профілактики, а також розв’язання проблеми зайнятості та праці. The thesis refers to the tendencies of socio-economic transformations in Ukrainian society, which predetermine the need to create a system of professional orientation of the population aimed at facilitating the transition from overcoming the consequences of unemployment to its prevention, as well as solving the problem of employment and labor
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, державна економічна політика, державна соціальна політика, трудова діяльність., professional orientation, state economic policy, state social policy, labor activity.
Бібліографічний опис
Будник Ю. А. Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні / Ю. А. Будник // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування : зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2015 р. / Запорізька міська громадська організація «Істина». – Запоріжжя, 2015. – С. 74–76.
Зібрання