Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права
Анотація
Розглядаються актуальні питання теорії тактики, як складової частини воєнного мистецтва, висвітлюється досвід боротьби з незаконними збройним формуваннями, пропонується вирішення питань мінімізації загроз зі сторони Російської Федерації, шляхи та способи їх запобігання тактичними (оперативно-тактичними) діями в правовій площині українського законодавства. The topical issues of the theory of tactics as an integral part of military art are discussed, the experience of combating illegal armed groups is discussed, solutions are proposed for minimizing threats from the Russian Federation, ways and ways to prevent tactical (operational-tactical) actions in the legal plane of Ukrainian legislation.
Опис
Ключові слова
локальна війна і збройний конфлікт, регулярні збройні формування, спеціальні військові (бойові) дії., local wars and armed conflicts, regular armed units, special military (combat) actions.
Бібліографічний опис
Зайцев Д.В. Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності / Д. В. Зайцев, В. А. Шевчук // Форум права [Електронний ресурс]. – 2016. – № 5. – С.41–47. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.
Зібрання