Організаційний механізм розвитку адміністративних послуг органів місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування теоретичних засад організаційного механізму розвитку адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виокремлення практичних рекомендацій до підвищення їхньої ефективності To substantiate the theoretical foundations of the organizational mechanism for the development of administrative services of local self-government bodies and to highlight practical recommendations for increasing their effectiveness
Опис
Ключові слова
адміністративна послуга, центр, механізм, управління, місцеве самоврядування, administrative service, center, mechanism, management, local self-government
Бібліографічний опис
Грушевой А. В. Організаційний механізм розвитку адміністративних послуг органів місцевого самоврядування : кваліфікаційна робота / А. В. Грушевой ; наук. кер. О. І. Васильєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 67 с.