Основи методичної майстерності вчителя фізичної культури з гімнастики

dc.contributor.authorКрупеня Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorЛаврентьєв Олександр Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorРоманчук Катерина Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorKrupenya Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorLavrentiev Oleksandr Mykolayovychen_EN
dc.contributor.authorRomanchuk Kateryna Serhiivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-04-02T07:43:27Z
dc.date.available2024-04-02T07:43:27Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМетодична майстерність – це вияв високого рівня педагогічної діяльності, що відображає особливу відшліфованість методів, прийомів психолого-педагогічної теорії та практики, завдяки чому забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу. Методична майстерність, це «умова і засіб реалізації особистості вчителя, його позиції, творчого потенціалу, комплекс властивостей особистості, що забезпечує рівень самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі». Визначення педагогічної майстерності наголошує на особистісному факторі вчителя, його здатності здійснювати педагогічну діяльність. Methodical skill is a manifestation of a high level of pedagogical activity, which reflects the special refinement of methods, techniques of psychological and pedagogical theory and practice, which ensures high efficiency of the educational process. Methodical skill is a «condition and means of realization of the teacher’s personality, his position, creative potential, a set of personality traits that provides a level of self-organization of professional activity on a reflective basis.» The definition of pedagogical skill emphasizes the personal factor of the teacher, his ability to carry out pedagogical activities
dc.description.sponsorshipORCID: https://orcid.org/0000-0001-7888-1133 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6960-0237
dc.identifier.citationКрупеня С. В. Основи методичної майстерності вчителя фізичної культури з гімнастики / С. В. Крупеня, О. М. Лаврентьєв, К. С. Романчук // Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти : матер. методологічного семінару, 18–20 листопада 2021 року, Київ. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 251–256.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1973
dc.language.isouk_UA
dc.publisherКиїв : Інститут обдарованої дитини НАПН України
dc.relation.isreferencedby1. Арефьев В.Г., Шегімага В.Ф., Терещенко І.А. Теорія та методика викладання гімнастики: підручник – 4-те, доп., перероб. – Київ: ТОВ «Інтер Логістік Україна», 2016. – 330 с. ІSBN 978–966–2187–44–1 2. Гімнастика: навчальний посібник/ І.Й. Малинський, С.В. Крупеня, Ю.П, Сергієнко, О.М. Лаврентьєв, – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – 221с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т.88). 3. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості різних груп населення/ І.Й.Малинський та ін. Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 10(118)19 – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 97-101. 4. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Том 1, Київ: – Олімпійська література, 2012. – 392 с. 5. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: навч. посібник в 2-х частинах. – 3-тє вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2014. – Ч.1. – 414 с.: іл.
dc.subjectмайстерність, вчитель, рівень, діяльність, процес, досвідuk_UA
dc.subjectskill, teacher, level, activity, process, experienceen_EN
dc.titleОснови методичної майстерності вчителя фізичної культури з гімнастики
dc.title.alternativeBasics of methodical mastery of a physical culture teacher in gymnastics
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2021_IR_1257.pdf
Розмір:
373.28 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання