Розпорядження конфіскованими активами: досвід країн Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Анотація
Досліджено нормативно-правові засади, що регламентують процедуру розпорядження конфіскованими активами та майном вилученим за порушення митного законодавства. Проаналізовано національні особливості регулювання досліджуваної сфери митних правоввідносин. The legal framework regulating the procedure for disposal of confiscated assets and property seized for violation of customs legislation is investigated. National peculiarities of regulation of the studied sphere of customs legal relations are analyzed.
Опис
Ключові слова
вилучення, розпорядження, порушення митного законодавства, класифікація, removal, disposal, violation of customs legislation, classification
Бібліографічний опис
Попель С. А. Розпорядження конфіскованими активами: досвід країн Європейського Союзу / С. А. Попель // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Факультет міжнар. економічних відносин та туристичного бізнесу [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – С. 152–156.
Зібрання