Нормативно-правове забезпечення управління митними ризиками в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern Economics
Анотація
Проаналізована сучасна нормативно-правова база управління митними ризиками в Україні. Визначено, що основні підходи до застосування інструментів системи управління ризиками в митній системі України закріплені в оновленому Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній системі України, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684. З’ясовано, що з метою вдосконалення існуючої нормативно-правової бази управління митними ризиками Міністерством фінансів України розроблено Стратегію розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року та План заходів з її реалізації, які схвалив Уряд. The article analyzes the current regulatory framework of customs risk management in Ukraine. It is determined that the main approaches to the use of risk management system tools in the customs system of Ukraine are fixed in the updated Procedure of risk analysis and assessment, development and implementation of risk management measures in the customs system of Ukraine, which is approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.07.2015 № 684. It was established that in order to improve the existing regulatory framework for customs risk management, the Ministry of Finance of Ukraine developed a Strategy for the development of risk management system in the field of customs control for the period up to 2022 and the Activity Plan for its implementation approved by the Government .
Опис
Ключові слова
ризик, система управління ризиками, нормативний документ, етапи процесу управління ризиками, risk, risk management system, normative document, stages of risk management process
Бібліографічний опис
Неліпович О. В. Нормативно-правове забезпечення управління митними ризиками в Україні / О. В. Неліпович // Modern Economics. Електронне фахове видання з економічних наук. ‒ 2018. ‒ № 11. ‒ С. 129‒134.
Зібрання