Міжнародний валютний фонд,його призначення,роль у фінансовій підтримці національних економік світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є дослідження процесу еволюції ролі Міжнародного Валютного Фонду. Виходячи з цієї мети, ставляться такі основні завдання: - проаналізувати шлях, який пройшов МВФ з часів створення; - зробити аналіз діяльність фонду, направлену на вирішення глобальних проблем; - проаналізувати роль США в функціонуванні МВФ; - спрогнозувати перспективи Міжнародного Валютного Фонду; Об’єктом цього дослідження є Міжнародний Валютний Фонд. Предметом роботи виступає еволюція ролі даної організації на фоні глобальних змін та криз The purpose of the work is to study the evolution of the role of the International Monetary Fund. Based on this goal, the following main tasks are set: - to analyze the path taken by the IMF since its establishment; - analyze the fund's activities aimed at solving global problems; - to analyze the role of the USA in the functioning of the IMF; - forecast the prospects of the International Monetary Fund; The object of this study is the International Monetary Fund. The subject of the work is the evolution of the role of this organization in the background global changes and crises
Опис
Ключові слова
узагальнення, порівняння, аналогія, аналіз, синтез та конкретизація, generalization, comparison, analogy, analysis, synthesis, and specification
Бібліографічний опис
Калим А. Я. Міжнародний валютний фонд,його призначення,роль у фінансовій підтримці національних економік світу : кваліфікаційна робота / А. Я. Калим ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 51 с.