Міжнародний валютний фонд,його призначення,роль у фінансовій підтримці національних економік світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі досліджено процес еволюції роль Міжнародного Валютного Фонду. - проаналізовано шлях, який пройшов МВФ з часів створення; - зроблено аналіз діяльності фонду, направлену на вирішення глобальних проблем; - проаналізовано роль США в функціонуванні МВФ; - спрогнозовано перспективи Міжнародного Валютного Фонду. The thesis examines the process of evolution of the role of the International Monetary Fund. - the path taken by the IMF since its creation is analyzed; - an analysis of the fund's activities aimed at solving global problems was made; - the role of the USA in the functioning of the IMF is analyzed; - the prospects of the International Monetary Fund are predicted.
Опис
Ключові слова
узагальнення, порівняння, аналогія, аналіз, синтез та конкретизація, generalization, comparison, analogy, analysis, synthesis, and specification
Бібліографічний опис
Калим А. Я. Міжнародний валютний фонд,його призначення,роль у фінансовій підтримці національних економік світу : кваліфікаційна робота / А. Я. Калим ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 51 с.