Господарсько-торговельна діяльність в Україні: теорія і практика правового регулювання

Анотація
У монографії̈ досліджується господарсько-торговельна діяльність в Україні, розкриваються її форми та спеціальні умови здійснення, визначається правовий̆ статус учасників господарсько-торговельної діяльності, а також аналізується правове регулювання здійснення господарсько-торговельної діяльності енергоресурсами в умовах кризових ситуацій. Розрахована на науковців, практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих закладів освіти юридичних напрямів, а також може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями правової науки. The monograph examines economic and trade activity in Ukraine, reveals its forms and special conditions of implementation, determines the legal status of participants in economic and trade activity, and also analyzes the legal regulation of economic and trade activity with energy resources in crisis situations. It is intended for scientists, practitioners, teachers, graduate students and students of higher educational institutions of legal fields, and can also be useful for everyone who is interested in issues of legal science.
Опис
Ключові слова
господарсько-торговельна діяльність, державний контроль, оптова торговельна діяльність, роздрібна торговельна діяльність, economic and trade activity, state control, wholesale trade activity, retail trade activity
Бібліографічний опис
Господарсько-торговельна діяльність в Україні: теорія і практика правового регулювання : монографія [Електронний документ] / Н. В. Никитченко, А. М. Новицький, Н. Б. Новицька, В. Б. Крикун [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Никитченко ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 348 с.
Зібрання