Методика формування індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять студенток у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Зазначено особливості та орієнтири у побудові фітнес-програм для самостійних занять через виявлення мотиваційних прагнень. Виділено негативні фактори впливу на формування бажання до спорту. Доведено, що фітнес-програми дають можливість створити позитивну атмосферу занять, дозволяють продуктивніше вирішувати завдання оздоровчої спрямованості. Peculiarities and orientations in the construction of fitness programs for independent classes through the identification of motivational aspirations are indicated. The negative influencing factors on the formation of the desire for sports have been identified. It has been proven that fitness programs provide an opportunity to create a positive atmosphere of classes, allow you to more productively solve health-related tasks.
Опис
Ключові слова
фітнес-індустрія, мотивація, комплекс вправ, фізична підготовка, оздоровча фізична культура, фітнес-програма, стан фізичного розвитку, тренд, fitness industry, motivation, set of exercises, physical training, health physical culture, fitness program, state of physical development, trend
Бібліографічний опис
Воробей Г. М. Методика формування індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять студенток у закладах вищої освіти : кваліфікаційна робота / Г. М. Воробей ; наук. кер. Р. В. Головащенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 64 с.