Зовнішня торгівля України як чинник розвитку міжнародних економічних відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського національного університету
Анотація
У статті проведено комплексну оцінку впливу зовнішньої торгівлі України на її міжнародні економічні відносини, що є актуальною сучасним умовам її державотворчого процесу. Визначені та проаналізовані показники впливу зовнішньої торгівлі на міжнародні економічні відносини України, а також визначено та досліджено економічний результат такого впливу. Основну увагу приділено оцінці та аналізу динаміки змін експорту та ВВП України, визначенню та дослідженню значення мультиплікатора зовнішньої торгівлі України, а також порівнянню показників росту номінального та прогнозованого ВВП. Виявлено основні проблеми, що виникли у результаті впливу зовнішньої торгівлі на економіку України та сформульовані перспективні шляхи їх вирішення. The article provides a comprehensive assessment of the impact of Ukraine's foreign trade on its international economic relations, which is relevant to the current conditions of its state-building process. The importance of the international exchange of goods and services as one of the most important components of international economic relations is described. The relevant statistical publications were analyzed. The relationship between Ukraine's foreign trade and its economic development, which in turn is a decisive factor in the development of international economic relations, is outlined. Also, the interdependence of indicators of economic development is explained. The mechanism of calculating indicators of the influence of Ukraine's foreign trade on international economic relations is explained. The indicators of the influence of foreign trade on the international economic relations of Ukraine are determined and analyzed, as well as the economic result of such influence is determined and researched. The marginal import propensity has been calculated, which shows the relationship between import change and income change, and the marginal propensity to save was calculated, which shows the ratio of changes in savings to changes in income. The main attention is paid to the assessment and analysis of the dynamics of export changes and gross domestic product of Ukraine, the definition and study of the value of the multiplier of foreign trade of Ukraine, as well as the comparison of indices of growth of nominal gross domestic product and projected gross domestic product. The value of the indicator of Ukraine's foreign trade multiplier is determined. The degree of dependence of the Ukrainian economy on foreign trade is determined and the influence of investments and exports on the potential growth of the gross domestic product is investigated. The main problems that arose as a result of the influence of foreign trade on the economy of Ukraine were identified and perspective ways of their solution were formulated.
Опис
Ключові слова
Зовнішня торгівля, міжнародні економічні відносини, економічний розвиток, ВВП, мультиплікатор., Іnternational trade, international economic relations, economic development, GDP, multiplier.
Бібліографічний опис
Коляда О. В. Зовнішня торгівля України як чинник розвитку міжнародних економічних відносин / О. В. Коляда, А. О. Райчева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 24, Ч. 2. – С. 78–82.
Зібрання