Світовий ринок FIN TECH: показники і основні тенденції розвитку.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані у фінансовій та страховій діяльності на світовому ринку FIN TECH, а також виробленні підходів щодо його аналізу та подальшого розвитку. The obtained results can be used in financial and insurance activities on the global FIN TECH market, as well as the development of approaches to its analysis and further development.
Опис
Ключові слова
FIN TECH, світовий ринок, фінансові установи, необанки, провайдери, FIN TECH, global market, financial institutions, non-banks, providers
Бібліографічний опис
Лоза Т. В. Світовий ринок FIN TECH: показники і основні тенденції розвитку : кваліфікаційна робота / Т. В. Лоза ; наук. кер. Ю. М. Коваленко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 78 с.