Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави

dc.contributor.authorГребельник Олександр Петровичuk_UA
dc.contributor.authorПашко Павло Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorШевчук Сергій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorСушкова Олена Євгеніївнаuk_UA
dc.contributor.authorМикитенко Тетяна Владиславівнаuk_UA
dc.contributor.authorБорса Вадим Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorІщук Михайло Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorЄмець Андрій Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorЛепеха Марина Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorСторожук Олександр Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorHrebelnyk Oleksandr Petrovychen_EN
dc.contributor.authorPashko Pavlo Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorShevchuk Serhii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorSushkova Olena Eugenievnaen_EN
dc.contributor.authorMykytenko Tetiana Vladyslavivnaen_EN
dc.contributor.authorBorsa Vadym Viktorovychen_EN
dc.contributor.authorIshchuk Mykhailo Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorYemets Andrii Viktorovichen_EN
dc.contributor.authorLepekha Maryna Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorStorozhuk Oleksandr Volodymyrovychen_EN
dc.date.accessioned2023-04-24T12:16:20Z
dc.date.available2023-04-24T12:16:20Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ монографії наведено результати виконання ініціативної наукової роботи кафедри митної справи. Проаналізовано міжнародні стандарти у сфері митної справи та визначено основні тенденції розвитку підходів до здійснення митного контролю та оформлення. Сформовано пропозиції щодо удосконалення процедур митного контролю в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Окреслено ключові засади та напрями розвитку діяльності спеціальних підрозділів митних органів, що забезпечують здійснення митного контролю та оформлення в Україні. Запропоновано заходи щодо вдосконалення митного оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності та адміністрування митних платежів в Україні як одного з ключових важелів впливу держави на розвиток економіки країни. The monograph presents the results of the initiative scientific work done by the Department customs affairs. International standards in the field of customs are analyzed and the main trends in the development of approaches to customs control and clearance are identified. Proposals for improving customs control procedures in Ukraine in line with international standards have been formulated. The key principles and development fields of special customs units ensuring customs control and clearance in Ukraine are outlined. The authors propose measures to improve customs taxation of foreign economic operations and administration of customs payments in Ukraine as one of the key levers of the country’s influence on the development of its economy.
dc.identifier.citationРозвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави : монографія / О. П. Гребельник, П. В. Пашко, С. В. Шевчук [та ін.] ; за ред. д.е.н., професора О. П. Гребельника. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 266 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 170).
dc.identifier.isbn978-966-337-637-0
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/176
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.ispartofseriesСерія «Податкова та митна справа в Україні» ; ; т. 170
dc.relation.isreferencedby1. Борса В. В. Державне регулювання інтелектуальної власності України в структурі господарського механізму: митний аспект. Стратегія розвитку України. 2020. №1. С. 153–159. URL: http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/1_2020.pdf 2. Гребельник О. П. Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2016. № 5 (103). С. 51–61. 3. Гребельник О. П. Методологічні аспекти аналізу участі країни у сфері світогосподарських відносин. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С.12–20. URL: http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/2_2019.pdf 4. Микитенко Т.В. Вплив європейської інтеграції на зовнішньоекономічну діяльність. Приазовський економічний вісник. 2019. № 6(17). С. 13–17. URL: http://pev.kpu.zp.ua/archives 5. Микитенко Т.В., Міщенко Т.М. Імплементація міжнародних прототипів митного пост-аудиту у вітчизняні реалії. Інфраструктура ринку. № 42. 2020. С. 307–315. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/54.pdfuk_UK
dc.subjectмитна політика, митна безпека, митний контроль, всесвітня митна організація, авторизований економічний оператор, митне оформлення, митні платежі, пост-митний аудитuk_UA
dc.subjectcustoms policy, customs security, customs control, World Customs Organization, Authorized Economic Operator, customs clearance, customs payments, post-clearance auditen_EN
dc.titleРозвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції державиuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of the customs policy of Ukraine in respect of government economic functionen_EN
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2021_IR_37.pdf
Розмір:
40.16 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання