Правове регулювання процесуальних строків у господарському процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У тезі розглядаються особливості обчислення та законодавчого регулювання процесуальних строків в межах господарського процесу України. Представлені особливості правового регулювання та обчислення процесуальних строків. Зазначено, що вдосконалення потребують теоретичні засади регулювання процесуальних строків у господарському судочинстві. The thesis deals with the peculiarities of the calculation and legal regulation of procedural terms within the economic process of Ukraine. The peculiarities of legal regulation and calculation of procedural terms are presented. It is noted that improvement requires the theoretical basis for the regulation of procedural terms in economic legal proceedings.
Опис
Ключові слова
господарський процес, строки, процесуальні строки, суб’єкт господарювання, порядок обчислення процесуальних строків., economic process, time limits, procedural deadlines, entity, procedure for calculating procedural time limits.
Бібліографічний опис
Гаврилішин А. П. Правове регулювання процесуальних строків у господарському процесі / А. П. Гаврилішин, М. С. Савельєва // Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 березня 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. Авіаційний ун-т [та ін.]. – К., 2019. – Т. ІІ. – С. 226–228.
Зібрання