Використання традицій народної фізичної культури в сучасному навчально-науковому процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даній роботі розглядаються питання впливу використання засобів народної культури на психофізичний розвиток особистості в різні періоди навчання. Проаналізовано й узагальнено оптимальному поєднанню різних форм, методів та засобів фізкультурного навчання й виховання, що дає змогу найефективніше розв’язувати завдання чинних навчальних програм. Th This is work examines the impact of the use of folk culture tools on the psychophysical development of the individual in different periods of education. The optimal combination of various forms, methods and means of physical education and education, which makes it possible to solve the tasks of current educational programs in the most effective way, has been analyzed and summarized.
Опис
Ключові слова
народні ігри, навчально-науковий процес, фізична культура, спорт, folk games, educational and scientific process, physical culture, sports
Бібліографічний опис
Самусенко О. В. Використання традицій народної фізичної культури в сучасному навчально-науковому процесі : кваліфікаційна робота / О. В. Самусенко ; наук. кер. В. О. Гаврилюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 51 с.