Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У збірнику наукових праць розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми економіки природокористування в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена: економічному механізму управління природокористуванням і охороною НПС; інституційно-правовим засадам охорони і раціонального використання природних ресурсів; сучасним видам науково-практичної діяльності в галузі охорони НПС; сталому розвитку України та її регіонів. In scientist journal are described actual theoretical, methodological, and practical problems economical aspects of rational usage in modern times and in future. The main attention are focused on economical mechanism of natural resources management and environment security; on ecological laws and lean usage of nature recourses; on modern types of law practices in environment security; on sustainable development in Ukraine and in regions.
Опис
Ключові слова
екологічне оподаткування, екологічні правопорушення, охорона навколишнього природного середовища, раціональне природокористування, екологічні показники, сталий розвиток, технології водоочистки., ecological taxation, ecological offense, security of environment, rational usage of natural resources, ecological performance measurement, sustainable development, water purification technologies.
Бібліографічний опис
Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи : зб. наук. праць за матер. IІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Ірпінь, 13–20 березня 2017 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 254 с.