Ріппа Сергій Петрович

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується професору кафедри економічної кібернетики Університету державної фіскальної служби України, доктору економічних наук Ріппі Сергію Петровичу. Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність С. П. Ріппи, перелік його публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам, та всім, хто цікавиться питаннями економічної кібернетики. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Fiscal Service of Ukraine" and is dedicated to the professor of the Department of Economic Cybernetics of the State Fiscal Service University of Ukraine, Dr. Rippa Serhiy Petrovych. The index contains an essay on the life and professional activity of S. P. Rippa, a list of his publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students, and everyone who is interested in the issues of economic cybernetics.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Ріппа Сергій Петрович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь : Видавництво УДФСУ, 2019. – 55 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»).