Смарт-спеціалізація регіону як інструмент інноваційного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Формування теоретичних підходів до соціально-економічного регулювання розвитку територій під впливом цифровізації та вдосконалення підходів до розвитку регіональної економіки в умовах цифровізації, що дозволяє оптимізувати процеси розробки стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. . Розкрито сутність соціально-економічного регулювання розвитку територій під впливом цифровізації, проведено аналіз економічного та соціального розвитку Київської області та проведено аналіз процесів цифрової трансформації регіонів України. поза. The formation of theoretical approaches to socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization and improvement of approaches to the development of the regional economy in conditions of digitalization, which allows optimizing the processes of developing strategies for the socio-economic development of regions . The essence of socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization was revealed, an analysis of the economic and social development of the Kyiv region was carried out, and an analysis of the processes of digital transformation of the regions of Ukraine was carried out.
Опис
Ключові слова
смарт-спеціалізація, інноваційний розвиток, регіони, Харківська область, smart specialization, innovative development, regions, Kharkiv region
Бібліографічний опис
Федорова Д. О. Смарт-спеціалізація регіону як інструмент інноваційного розвитку : кваліфікаційна робота / Д. О. Федорова ; наук. кер. П. Б. Юр’єва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 81 с.