Особливості управління інвестиційними проектами в підприємницькій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Завданнями роботи є дослідження сутності інвестиційного проекту; здійснення організаційно-економічного аналізу діяльності ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; проведення SWOT аналізу зовнішнього оточення підприємства; здійснення аналізу основних тенденцій розвитку кондитерського ринку; визначення слабких сторін та рекомендації щодо стратегічного розвитку. The tasks of the work are the research of the essence of the investment project; carrying out an organizational and economic analysis of the activities of PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen"; carrying out a SWOT analysis of the enterprise's external environment; analysis of the main trends in the development of the confectionery market; identification of weaknesses and recommendations for strategic development.
Опис
Ключові слова
інвестування, інвестиційна політика, підприємство; ефективність діяльності підприємства, інвестиційні проекти, investment, investment policy, enterprise, efficiency of the enterprise, investment projects
Бібліографічний опис
Науменко О. О. Особливості управління інвестиційними проектами в підприємницькій діяльності : кваліфікаційна робота / О. О. Науменко ; наук. кер. Г. М. Калач ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 56 с.