Світ українського слова

Анотація
Збірник присвячено актуальним проблемам мовознавства, літературознавства, історії української культури, історії української етичної думки. Для науковців і шанувальників українського слова. The collection contains research on linguistics, literary studies, linguistic and cultural studies, and cultural studies. For scientists, teachers, students.
Опис
Ключові слова
Українська мова, українська література, писемність, мовна картина світу, комунікативна компетентність, поетична мова., Ukrainian language, Ukrainian literature, writing, linguistic picture of the world, communicative competence, poetic language.
Бібліографічний опис
Світ українського слова : матер. засідання за круглим столом, 4 березня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, Каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2019. – 84 с.