Загрози економічній безпеці Україні в контексті викликів глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний часопис –ХХІ
Анотація
У статті розглянуто та проаналізовано загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації світової економіки, представлено характеристику і прояв цих загроз. The article examines and analyzes threats to the economic security of Ukraine, in conditions of globalizing of the world economy and represents characteristic of their display.
Опис
Ключові слова
глобалізація, економічна безпека, виклики економічній безпеці, загрози економічній безпеці., globalization, economic security, economic security challenges, threats to economic security.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Загрози економічній безпеці Україні в контексті викликів глобалізації / В. В. Мартиненко // Економічний часопис –ХХІ. – 2011. – № 7–8. – С. 40–43.
Зібрання