Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження розроблено рекомендації, що мають практичне значення та спрямовані на модернізацію системи пенсійного забезпечення України на основі оцінки його стану та визначенні тенденцій розвитку. Одержані результати можуть бути використані учасниками управління пенсійного фонду України для удосконалення системи пенсійного забезпечення. Based on the results of the research, recommendations have been developed that have practical significance and are aimed at modernizing the pension system of Ukraine based on the assessment of their condition and the determination of development trends. The obtained results can be used by participants in the management of the pension fund of Ukraine to improve the pension system
Опис
Ключові слова
пенсійне забезпечення, пенсійний фонд, державні пенсії, пенсійний контракт, pension provision, pension fund, state pensions, pension contract
Бібліографічний опис
Сокирко Д. О. Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід : кваліфікаційна робота / Д. О. Сокирко ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 65 с.