Комп’ютерне моделювання впливу сукупної ставки оподаткування на діяльність підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : НДІ фіскальної політики
Анотація
У даній роботі показані результати дослідження залежності податкових платежів уявного підприємства від сукупної ставки оподаткування та рівня його рентабельності. Здійснювався двофакторний імітаційний експеримент у середовищі Matlab+Simulink. Доведено, що оптимальною сукупною ставкою оподаткування підприємств із низькою рентабельністю (<20%) є значення у межах 30%. This paper shows the results of the study depends imaginary company tax payments of the aggregate tax rate and the level of its profitability. Two-factor experiment was carried out in a simulation environment Matlab + Simulink. It is proved that the optimal aggregate tax rate of enterprises with low profitability (<20%) is a value within 30%.
Опис
Ключові слова
адміністрування податків, система підтримки прийняття рішень, СППР, DSS, KPI, BSC, інтелектуальні технології, tax administration, intelligent technology, comulativ tax rates, Balanced Scorecard (BSC), key performance indicators (KPI), simulation.
Бібліографічний опис
Редич О. В. Комп’ютерне моделювання впливу сукупної ставки оподаткування на діяльність підприємств / О. В. Редич // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. наук. пр. за матер. наук.-практ. інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 78–80.
Зібрання