Поняття та класифікація форм і методів контролю як функції управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізька міська громад. організ. «Істина». – Запоріжжя
Анотація
У тезах розкрито поняття функції держави. Визначено класифікацію форм та методів контролю. Запропоновано шляхи удосконалення їх застосування в сфері управління. The thesis discovers the notion of state function. The classification of forms and methods of control is determined. The ways of improving their application in the field of management are offered.
Опис
Ключові слова
функції держави, форми контролю, методи контролю, класифікація форм та методів контролю., functions of the state, forms of control, control methods, classification of forms and methods of control.
Бібліографічний опис
Павлюх О. А. Поняття та класифікація форм і методів контролю як функції управління / О. А. Павлюх // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 24 лютого 2011 р. : у 3-х ч. / Запорізька міська громад. організ. «Істина». – Запоріжжя, 2011. – Ч. III. – С. 33–35.
Зібрання