Забезпечення фінансової безпеки: міжнародний досвід

Анотація
У тезах розглядається міжнародний досвід забезпечення фінансової безпеки та необхідність удосконалення стратегічного механізму усієї економічної сфери. The thesis examines the international experience of ensuring financial security and the need to improve the strategic mechanism of the entire economic sphere.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, міжнародний досвід, бюджетна політика, національні економічні інтереси, валютна політика., financial security, international experience, fiscal policy, national economic interests, currency policy.
Бібліографічний опис
Довгань В. М. Забезпечення фінансової безпеки: міжнародний досвід / В. М. Довгань, Л. В. Любчик ; наук. кер. О. В. Шакірова // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 106–110.
Зібрання