Міжнародно-правовий досвід заочного засудження особи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів : Центр правничих ініціатив
Анотація
У тезах зазначено, що для більшості країн одним із випадків застосування процесу «in absentia» є переховування обвинуваченого від слідства та/або суду, в тому числі шляхом перебуванням за кордоном, що свідчить про пріоритетність для таких держав провести судовий розгляд без обвинуваченого з метою відновлення справедливості та притягнення до відповідальності винної особи. The thesis states that for most countries, one of the cases of application of the "in absentia" process is the hiding of the accused from the investigation and/or court, including by staying abroad, which indicates the priority for such countries to conduct a trial without the accused in order to restore justice and prosecution of the guilty person.
Опис
Ключові слова
міжнародно - правовий досвід, слідство, засудження особи, обвинувачення, internationally - legal experience, investigation, conviction of a person, prosecution
Бібліографічний опис
Кузьменко О. В. Міжнародно-правовий досвід заочного засудження особи // О. В. Кузьменко, Г. І. Спора // Пріоритетні напрями розвитку правової системи України: матер. Міжнар. наук.-прак. конф., 28–29 січня 2022 р., м. Львів / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив».– Львів, 2022. – С. 21–24.
Зібрання