Фітнес-технології фізичного виховання у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються поняття та класифікація фітнес-технологій; фітнес-програми силової спрямованості з використанням оздоровчих видів гімнастики, комп’ютерні фітнес-програми; різновиди сучасних фітнес-технологій. Докладно описані техніка виконання вправ та програм з фітнесу, основні положення та вимоги щодо фізичної та психологічної підготовки з фітнесу. Буде корисним учителям, викладачам, студентам, фітнес-тренерам, фахівцям у галузі фізичної культури, спорту та здоров’я. The training manual examines the concept and classification of fitness technologies; strength-oriented fitness programs using health-improving types of gymnastics, computer fitness programs; varieties of modern fitness technologies. The technique of performing exercises and fitness programs, the main provisions and requirements for physical and psychological fitness training are described in detail. It will be useful for teachers, lecturers, students, fitness trainers, specialists in the field of physical culture, sports and health.
Опис
Ключові слова
Фітнес-технології, гімнастика, фітнес, фізичне виховання, фітнес-програми, аеробіка, силові програми., Fitness technologies, gymnastics, fitness, physical education, fitness programs, aerobics, strength programs.
Бібліографічний опис
Довгань Н. Ю. Фітнес-технології фізичного виховання у закладах вищої освіти : навч. посіб. [Електронний документ] / Н. Ю. Довгань, С. О. Гаєва ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 358 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 73).