Розвиток Пенсійного фонду України в системі публічних фінансів

dc.contributor.authorДробович Євген Русланович
dc.contributor.authorDrobovych Yevhen Ruslanovych
dc.date.accessioned2023-03-30T07:00:10Z
dc.date.available2023-03-30T07:00:10Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЗа результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, що розкривають сутність та практичні аспекти діяльності Пенсійного Фонду України, зокрема управління коштами власного бюджету, мають практичне значення для розробки рекомендацій удосконалення діяльності ПФУ в системі публічних фінансів, а також у діяльності органів законодавчої та виконавчої влади щодо обґрунтування напрямів пенсійної реформи в Україні. Одержані результати можуть бути використані Пенсійним фондом України та органами законодавчої та виконавчої влади щодо обґрунтування напрямів пенсійної реформи в Україні. Based on the results of the research, conclusions and recommendations were formulated that reveal the essence and practical aspects of the Pension Fund of Ukraine's activities, in particular the management of its own budget funds, are of practical importance for the development of recommendations for improving the PFU's activities in the public finance system, as well as in the activities of legislative and executive authorities regarding the justification directions of pension reform in Ukraine. The obtained results can be used by the Pension Fund of Ukraine and the bodies of the legislative and executive authorities to substantiate the directions of the pension reform in Ukraine.
dc.identifier.citationДробович Є. С. Розвиток Пенсійного фонду України в системі публічних фінансів : кваліфікаційна робота / Є. С. Дробович ; наук. кер. М. Б. Ріппа ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 63 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/139
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectпенсія, пенсійна система, Пенсійний фонд України, публічні фінанси, державне пенсійне страхування, доходи ПФУ, видатки ПФУ
dc.subjectpension, pension system, Pension Fund of Ukraine, public finances, state pension insurance, PFU revenues, PFU expenditures
dc.titleРозвиток Пенсійного фонду України в системі публічних фінансів
dc.title.alternativeDevelopment of the Pension Fund of Ukraine in the public finance system
dc.typeOther
Файли