Експортно-імпортні операції СРСР та діяльність митниці в період 1941-45 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Світ фінансів
Анотація
Досліджено питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності СРСР в період ведення активних бойових дій із Німеччиною. З’ясовано, що в силу об’єктивних причин радянський імпорт у 19 разів переважав експорт. Основними імпортними товарами були зброя та військове спорядження, промислове обладнання, продукти харчування, стратегічна сировина і матеріали. Головними статтями радянського експорту стали хутро, прядильні матеріали, окремі види продовольства, руди і метали. В цих умовах митна система здійснювала контроль за експортно-імпортними операціями, переміщення через митний кордон вантажів, транспортних засобів, пасажирів, поштових відправлень; боролася з контрабандою та збитками у зовнішній торгівлі; адмініструвала митні платежі. Основний товаропотік надходив за системою ленд-лізу і припав на митниці північного (Мурманська та Архангельська), південного (Бакинська, Джульфінська, Гауданська) і далекосхідного (Владивостоцька) регіонів. The question of the implementation of foreign economic activity of the USSR during the period of active hostilities with Germany is studied. It was found that, for objective reasons, Soviet imports outnumbered exports 19 times. The main imported goods were weapons and military equipment, industrial equipment, food, strategic raw materials and supplies. The main items of Soviet exports were fur, spinning materials, certain foods, ores and metals. In these conditions, the customs system exercised control over export-import operations, movement across the customs border of goods, vehicles, passengers, postal items; fought against smuggling and losses in foreign trade; administered customs duties. The main flow of goods came through the system of land lease and fell on the customs of the northern (Murmansk and Arkhangelsk), southern (Baku, Julfin, Gaudan) and Far Eastern (Vladivostok) regions.
Опис
Ключові слова
ленд-ліз, експорт, імпорт, війна, митні платежі, митниця, контрабанда, land lease, export, import, war, customs duties, customs, smuggling
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А Експортно-імпортні операції СРСР та діяльність митниці в період 1941-45 років / О. А Фрадинський // Світ фінансів. – 2020. – № 3. – С.153–164.
Зібрання