Проблеми причин і умов злочинів, вчинених організованими злочинними групами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Соціологія права
Анотація
У статті досліджуються проблеми причин і умов злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Аналізуються наукові думки щодо поняття, видів і сутності детермінантів організованої злочинності серед відомих учених Виділено окремі групи наукових напрацювань присвячених проблематиці запобігання організованій злочинності. The article investigates problems causes and conditions crimes are committed by organized criminal organizations. Scientific thoughts are analyzed on the concept, types and nature determinations organized crime among famous sciences: The separate groups of scientific works, devoted this problematic are selected.
Опис
Ключові слова
детермінація. причини і умови, Організована злочинність, теорія факторів., determination, causes and conditions, organized crime, theory o f factors.
Бібліографічний опис
Гаврилішин А. П. Проблеми причин і умов злочинів, скоєних організованими злочинними групами / А. П. Гаврилішин, Ю. А. Знак // Соціологія права. – 2019. – № 1-2 (26-27). – С. 9–13.
Зібрання