Державне управління фізичною культурою та спортом в Україні та Європі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування та практична реалізація теоретичних засад і ефективних механізмів державного управління фізичною культурою та спортом в Україні та Європі. Substantiation and practical implementation of theoretical foundations and effective mechanisms of public administration of physical culture and sports in Ukraine and Europe.
Опис
Ключові слова
державне управління, спорт, фізична культура, public administration, sports, physical culture
Бібліографічний опис
Коваленко Н. В. Державне управління фізичною культурою та спортом в Україні та Європі : кваліфікаційна робота / Н. В. Коваленко ; наук. кер. А. С. Близнюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 99 с.