Досвід фінансового забезпечення інноваційної діяльності на прикладі країн ЄС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : НО «Перспектива»
Анотація
У даній тезі узагальнено сутність та особливості фінансового забезпечення в Україні, проаналізовано його вплив на інноваційну діяльність, а також виявлено і розкрито основні переваги залучення передового європейського досвіду. This thesis summarizes the essence and features of financial support in Ukraine, analyzes its influence on innovation activity, as well as reveals and reveals the main advantages of attracting advanced European experience.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, Європейський Союз., financial support, innovation, innovation development, European Union.
Бібліографічний опис
Болдова А. А. Досвід фінансового забезпечення інноваційної діяльності на прикладі країн ЄС. / А. А. Болдова, В. А. Дробина // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 грудня 2017 р. – Дніпро : НО «Перспектива», 2017. – Ч.2. – С. 43–46.
Зібрання