Дослідження функціонування національних ринків цінних паперів у світових фінансових центрах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічні науки
Анотація
У статті досліджено світові фінансові центри та рейтинги лідерів серед них. Доведено, що важливою складовою світових фінансових центрів є розвинені ринки цінних паперів, зокрема Лондонський, Нью-Йоркський та Токійський, на яких зосереджена значна частка світового капіталу. Проаналізовано сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. The article examines world financial centers and ranks the leaders among them. It has been proven that an important component of world financial centers is developed securities markets, in particular London, New York and Tokyo, where a significant share of world capital is concentrated. The current state, problems and trends in the development of the securities market in Ukraine are analyzed.
Опис
Ключові слова
світовий фінансовий центр, ринок цінних паперів, фондова біржа, індекс, world financial center, securities market, stock exchange, index
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Дослідження функціонування національних ринків цінних паперів у світових фінансових центрах / Ю. М. Коваленко, Т. В. Біловус // Scientific Journal «ScienceRise». Економічні науки. – 2017. – № 7 (36). – С. 9–15.
Зібрання