Вплив інституційного середовища на забезпечення стійкості публічних фінансів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: ВД «Освіта України»
Анотація
Подано визначення публічних фінансів та інституційної організації стійкості публічних фінансів. Ідентифіковано зміст інституційного порядку та інституційної ієрархії публічних фінансів. Критично подано сутність їх інституційного середовища зі структуризацією за просторовою та функціональною ознакою. Наведено елементи інституційного забезпечення публічних фінансів. Визначено сутність їх інституційної ефективності та відповідні критерії, а також підходи щодо щільності інституційного середовища. The definition of public finances and the institutional organization of the sustainability of public finances is given. The content of the institutional order and the institutional hierarchy of public finances is identified. The essence of their institutional environment with structuring by spatial and functional features is critically presented. Elements of institutional support of public finances are given. The essence of their institutional efficiency and the corresponding criteria, as well as approaches to the density of the institutional environment are determined.
Опис
Ключові слова
публічні фінанси, інституційне середовище, інституційний порядок, інституційне забезпечення, інституційна ієрархія, інституційна ефективність., public finance, institutional environment, institutional order, institutional support, institutional hierarchy, institutional efficiency.
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Вплив інституційного середовища на забезпечення стійкості публічних фінансів / Ю. М. Коваленко // Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні : кол. монографія / за заг. ред. Н. С. Орлової. – Київ : ВД «Освіта України», 2020. – С. 24 – 42.
Зібрання