Процесуальні аспекти міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері оподаткування

Анотація
У монографії досліджується одне з найбільш небезпечних явищ сьогодення, що загрожує економічній та національній безпеці держави, – ухилення від оподаткування. Кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування притаманні нові ознаки – організованість, витонченість, інтернаціональність, над національність. Тому, вийшовши за територіальні межі суверенних держав, ухилення від оподаткування набуло загрозливого транснаціонального характеру та стало глобальною проблемою для всієї світової спільноти. Видання буде корисним для наукових, науково-педагогічних, практичних працівників, студентів та курсантів. The monograph examines one of the most dangerous phenomena of today, which threatens the economic and national security of the state - tax evasion. Criminal offenses in the field of taxation have new characteristics - organization, sophistication, internationality, over nationality. Therefore, having gone beyond the territorial boundaries of sovereign states, tax evasion has acquired a threatening transnational character and has become a global problem for the entire world community. The publication will be useful for scientific, scientific-pedagogical, practical workers, students and cadets.
Опис
Ключові слова
міжнародне співробітництво, розслідування правопорушень, кримінальне правопорушення, оподаткування, злочини в сфері оподаткування, international cooperation, investigation of offenses, criminal offense, taxation, crimes in the field of taxation
Бібліографічний опис
Цимбал П. В. Процесуальні аспекти міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері оподаткування : монографія [Електронний документ] / П. В. Цимбал, В. І. Завидняк, І. О. Завидняк ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 172 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 171).
Зібрання