Цінова кон’юнктура на світових ринках сировинних товарів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі визначено основні тенденції на світовому ринку сировини, що дозволить розуміти залежність цін на сировину від світових тенденцій та прогнозувати їх зміни. У роботі було використано різні методи, такі як аналіз статистичних даних, літературний огляд, порівняльний аналіз та економетричні методи. In the qualification work, the main trends in the world market of raw materials are defined, which will make it possible to understand the dependence of prices for raw materials on world trends and predict their changes. Various methods were used in the work, such as statistical data analysis, literature review, comparative analysis and econometric methods.
Опис
Ключові слова
кон'юнктура світового ринку сировинних товарів, сировина, ціна, нафта, газ, метали, зерно, the situation of the world market of raw materials, raw materials, price, oil, gas, metals, grain
Бібліографічний опис
Касьянова М. Цінова кон’юнктура на світових ринках сировинних товарів : кваліфікаційна робота / М. Касьянова ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 72 с.