Цінова кон’юнктура на світових ринках сировинних товарів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження. Визначення основних тенденцій на світовому ринку сировини, що дозволить розуміти залежність цін на сировину від світових тенденцій та прогнозувати їх зміни. Для досягнення мети дослідження, у роботі будуть використані різні методи, такі як аналіз статистичних даних, літературний огляд, порівняльний аналіз та економетричні методи. Об’ єкт дослідження. Ціни і цінові показники кон’юнктури світових ринків сировинних товарів. The aim of the study. Determination of the main trends in the world market of raw materials, which will allow understanding the dependence of prices for raw materials on world trends and predicting their changes. To achieve the goal of the research, the work will use various methods, such as statistical data analysis, literature review, comparative analysis and econometric methods. Object of study. Prices and price indicators of the conjuncture of world commodity markets.
Опис
Ключові слова
кон'юнктура світового ринку сировинних товарів, сировина, ціна, нафта, газ, метали, зерно, the situation of the world market of raw materials, raw materials, price, oil, gas, metals, grain
Бібліографічний опис
Касьянова М. Цінова кон’юнктура на світових ринках сировинних товарів : кваліфікаційна робота / М. Касьянова ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 72 с.