Оцінювання ризиків у фінансовому секторі з метою запобігання корупції

Анотація
Дослідження присвячено здійснити оцінювання корупційних ризиків у фінансовому секторі з метою запобігання корупції. Розглянуто поняття корупційний ризик. Вивчено систему фінансового нагляду ЄС ESFS. Системне дослідження зарубіжного досвіду проведення антикорупційної політики та боротьби з тіньовою економікою. Досліджено механізми фінансового моніторингу. Проаналізовано ефективні механізми боротьби із корупцією у фінансовому секторі це зведення до мінімуму готівкових розрахунків між суб'єктами господарювання; скорочення числа чиновників та надання умов для їхньої ротації; прозорість діяльності державних службовців; формування жорсткої системи ранжирування держслужбовців, яка передбачає сувору послідовність кар'єрного зростання. Визначено головні пріоритети діяльності із запобігання корупції. Виявлено найбільш уразливі до корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, сфери та компоненти у діяльності фінансового сектору, на які слід першочергово звернути увагу. This research is devoted to evaluate corruption risks in the financial sector in order to prevent corruption. During the research the concept of corruption risk has been analyzed and the financial monitoring system of the EU ESFS has been studied. A system research of the foreign anticorruption policy experience and the fight against the shadow economy. Mechanisms of financial monitoring have been studied and effective mechanisms against corruption in the financial sector have been analyzed, i.e. minimizing cash settlements between business entities; reducing the number of officials and providing conditions for their rotation; transparency of civil servants' activities; formation of a rigid ranking system for civil servants, which provides for a strict sequence of career growth. The estimation of corruption risks in the financial sector is carried out in order to determine the main priorities of corruption prevention activities, to direct the efforts of management and employees to the most effective result of preventing and overcoming corruption. As a result of this estimation, the areas and the components of the financial sector which are the most vulnerable to corruption offenses or somehow connecting with corruption and should be given to priority attention have been revealed. Corruption risks are taken into account in the overall risk management system. In view of this, the estimation of the risks in the financial sector is quite necessary to research in order to prevent corruption. The goal of research: To research the experience of assessing corruption risks in the financial sector. Describe the definition of corruption risk. Nowadays most countries in the world are successful in fighting corruption in the financial sector, what cannot be said about Ukraine. The corruption component hinders the development not only in the financial sector but also of the economy as a whole. The main priorities of corruption prevention activities have been determined. The areas and components of the financial sector that are most vulnerable to corruption offenses and offenses related to corruption have been identified, which should be given priority attention.
Опис
Ключові слова
корупційний ризик, фінансовий сектор, корупція, система фінансового нагляду, ризик-менеджмент, corruption risk, financial sector, corruption, financial supervision system, risk management
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Оцінювання ризиків у фінансовому секторі з метою запобігання корупції / Н. В. Параниця, С. П. Параниця, О. М. Охмак // Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 5. – С. 86–90. – DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.5.86
Зібрання