Проблеми формування інтегрального показника податкової безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі здійснена спроба вирішення проблеми формування інтегрального показника податкової безпеки держави. This material an attempt was made to solve the problem of forming an integral indicator of tax security of the state.
Опис
Ключові слова
податкова безпека, податкова система, інтегральний показник, рівень, динаміка., tax security, tax system, integral indicator, level, dynamics.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Проблеми формування інтегрального показника податкової безпеки держави / В. В. Мартиненко // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 травня 2017 р. / Рада наукового товариства студентів навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2017. – С. 423–427.
Зібрання