Особливості економіки Швейцарії та перспективи її розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Приазовський економічний вісник
Анотація
У статті досліджено сучасні особливості економіки Швейцарії та чинники, що впливають на її розвиток та позиціонування країни серед інших країн у світовій економіці. Проаналізовано основні макроекономічні показники, такі як ВВП, ВНП, темп інфляції, рівень безробіття, зайнятість, зовнішній борг та сальдо поточного рахунку. Досліджено зовнішню торгівлю Швейцарії з країнами світу та інвестиційне середовище країни. Оцінено перспективи розвитку економіки Швейцарії на світовій арені. The article investigates the modern features of the Switzerland’s economy and factors influencing its development and positioning of the country among other countries in the world’s economy. The main macroeconomic indicators, such as GDP, GNP, inflation rate, unemployment rate, employment rate, external debt and current account balance are analyzed. The foreign trade of Switzerland with the countries of the world and the investment environment of the country are researched. The prospects of Switzerland economy development on the world stage are estimated.
Опис
Ключові слова
Швейцарія, економіка Швейцарії, макроекономічні показники Швейцарії, зовнішня торгівля Швейцарії, перспективи розвитку Швейцарії., Switzerland, Switzerland’s economy, Switzerland’s macroeconomic indicators, foreign trade of Switzerland, Switzerland’s prospects of development.
Бібліографічний опис
Коляда О. В. Особливості економіки Швейцарії та перспективи її розвитку [Електронний режим] / О. В. Коляда, О. А. Шараєнко // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 1 (12). – С. 15–21. – Режим доступу : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/1_12_uk/4.pdf
Зібрання