Розвиток рухової координації майбутніх учителів фізичної культури і спорту у процесі занять з фітнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуті питання впливу систематичних занять фітнесом на розвиток рухової координації майбутніх учителів фізичної культури і спорту. Проаналізовано й узагальнено практичний досвід тренерів Фітнес-клубу «Reforma» м. Ірпінь та наукові дослідження педагогічних технологій, які дозволять ефективно використовувати компоненти фітнесу у розвитку рухової координації майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту. In the qualification work, the impact of systematic fitness classes on the development of motor coordination of future teachers of physical culture and sports is considered. The practical experience of the trainers of the "Reforma" Fitness Club in Irpin and the scientific research of pedagogical technologies, which will allow the effective use of fitness components in the development of motor coordination of future specialists in the field of physical culture and sports, are analyzed and summarized.
Опис
Ключові слова
фітнес, координація, фізична культура і спорт, fitness, coordination, physical culture and sports
Бібліографічний опис
Середа А. В. Розвиток рухової координації майбутніх учителів фізичної культури і спорту у процесі занять з фітнесу : кваліфікаційна робота / А. В. Середа ; наук. кер. В. О. Гаврилюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 48 с.