Порівняльно-правова характеристика кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією в законодавстві окремих зарубіжних країн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Danish Scientific Journal
Анотація
Стаття присвячена порівняльно-правовій характеристиці кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн і виробленню на цій підставі власних рекомендацій щодо вдосконалення українського кримінального законодавства. The article is devoted to the comparative legal characterization of criminal liability for crimes related to illegal transplantation in the criminal legislation of Ukraine and certain foreign countries and to develop on this basis their own recommendations for improving the Ukrainian criminal legislation.
Опис
Ключові слова
трансплантація, анатомічні матеріали людини, органи та тканини людини, торгівля людьми, зарубіжний досвід, порівняльно-правовий аналіз, transplantation, human anatomical materials, human organs and tissues, human trafficking, foreign experience, comparative legal analysis
Бібліографічний опис
Жерж Л. Порівняльно-правова характеристика кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією в законодавстві окремих зарубіжних країн / Л. Жерж // Danish Scientific Journal. – 2019. – № 30, Vol.3. – С. 39–44.
Зібрання